Smo športnikom prijazna fakulteta

Smo športnikom prijazna fakulteta

14. februar, 2018

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je naši fakulteti dodelilo priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, ki je prva faza evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje.

Julija 2017 je OKS-ZŠZ objavil razpis za certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov. Certifikat se skladno s Pravilnikom certifikata podeli po dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oziroma visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem.

S certifikatom »Športnikom prijazno izobraževanje« želi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) predvsem pozitivno vplivati na boljšo obveščenost in informiranost športnikov pri odločitvi, katere izobraževalne organizacije so športnikom bolj naklonjene za njihovo izobraževanje in jih pri njihovi dvojni karieri tudi dejansko podpirajo.

Na drugi strani je interes OKS-ZŠZ prepoznati dobre prakse posameznih izobraževalnih organizacij in jim na način omogočiti pozitivno dodano vrednost, ki bi pozneje lahko služila tudi kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere. S certifikatom »Športnikom prijazno izobraževanje« se spodbuja odličnost, tako na področju vrhunskih športnih dosežkov, kot tudi izobraževanja.

Vse informacije o certifikatu so objavljene na spletni strani OKS-ZŠZ>>.