Revija CEPAR indeksirana v ESCI (Emerging Sources Citation Index)!

Revija CEPAR indeksirana v ESCI (Emerging Sources Citation Index)!

16. april, 2019

Fakultetna znanstvena revija CEPAR je bila na temelju stalnih in večjih izboljšav v zadnjem času uvrščena v bibliografsko podatkovno bazo ESCI (Emerging Sources Citation Index), pri Web of Science.

V bazo so vključeni vsi članki od leta 2018 dalje, prav tako pa je svoje sezname ažuriral tudi že IZUM oz. ARRS. Baza ESCI ne beleži faktorja vpliva, a se citati naših člankov beležijo v letnih poročilih citatnih indeksov oz. so del vseh iskalnih orodij, ki jih pokriva WoS. Predvsem pa gre pri tem za ključni korak na poti k indeksaciji CEPAR v SSCI oz. Scopus in drugih uglednih bazah ter s tem za večje možnosti odmeva in napredovanja avtorjev v CEPAR.

Obenem še vabimo k odzivu na odprt razpis za specialno št. CEPAR 2/2019, do 30. 4. 2019.