Razpis za priznanje skupini študentov na izmenjavi za uporabno rešitev za študijsko leto 2018/2019

Razpis za priznanje skupini študentov na izmenjavi za uporabno rešitev za študijsko leto 2018/2019

20. februar, 2019

Na fakulteti v posameznem študijskem letu podeljujemo tudi priznanja skupini študentov (od trije do šest študentov na prvi ali drugi stopnji študija ali skupini študentov na študijski izmenjavi) za uporabno rešitev, tj. aplikativno rešitve za slovensko javno upravo z analizo in primerjavo znanstvenih dognanj, dobrih praks iz tujine in raziskavo stanja v Sloveniji ter predlogi za ukrepe v slovenski javni upravi.

Prijave lahko predložijo vodje raziskovalnih programov in projektov, mentorji ali Študentski svet FU, v soglasju z vključenimi študenti, ali skupine študentov same. Prijave zbira Odbor za podeljevanje nagrad študentom do 10. 9. 2019 na naslov romana.krivec@fu.uni-lj.si.

Razpis>>

Merila za ocenjevanje uporabne rešitve, ki jo izdela skupina študentov, so:
• interdisciplinarnost (izkaz pravnih, ekonomskih, informacijskih in drugih vidikov),
• izvirnost obravnavane tematike in predvidene rešitve,
• čimprejšnja in za čim več organizacij v javni upravi uporabljiva rešitev,
• ugotovitve rešitve so dobro predstavljeni izsledki raziskave in imajo poseben pomen za teorijo, prakso in predloge raziskav v prihodnje.

Prijava mora vsebovati:
• raziskovalno poročilo v okvirnem obsegu 40.000 znakov brez presledkov,
• pisno poročilo mentorja in oceni dveh drugih visokošolskih učiteljev, upoštevaje v tem členu določena merila in njihovo vrednotenje.

V posameznem študijskem letu podelimo največ dve tovrstni priznanji oz. nagradi, in sicer po eno priznanje študentom prve ali druge stopnje ter le eno priznanje študentom na izmenjavi.