Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

21. maj, 2018

Univerza v Ljubljani je objavila Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 za mesta, dodeljena izbranim mentorjem na javnem razpisu MR+. Enega iščemo tudi na naši fakulteti, pri izr. prof. dr. Polonci Kovač. Rok za prijave je 22. junij 2018 do 23.59.

Mladi/a raziskovalec/ka (MR) bo vključen(a) v znanstveno raziskovalno delo Fakultete za upravo (FU) kot celote, posebej pa upravno-pravne katedre.

Razpis>>