Projekt Cool 2.0

Projekt Cool 2.0

04. april, 2017

Zaključuje se projekt Cool 2.0 (sodelovalno učenje na daljavo), ki predstavlja inovativno metodo poučevanja pri predmetu Upravljavska ekonomika v javnih in nepridobitnih organizacijah (3. letnik UN program) in predmetu Ekonomika javnih podjetij in zavodov (3. letnik VS program).

Študentje so sodelovali v mešanih skupinah s State University of New York in Fakulteto za poslovno ekonomiko Skopje. Tema je bila oblikovanje cen in izvajanje cenovne politike.