Prof. dr. Polonca Kovač in dr. Erik Kerševan urednika novega komentarja ZUP

Prof. dr. Polonca Kovač in dr. Erik Kerševan urednika novega komentarja ZUP

08. oktober, 2019

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) se nanaša na vsakega posameznika, gospodarsko družbo ali drug subjekt v odnosu do oblasti, zato je zelo pomembno njegovo celovito razumevanje, da se nekaj milijonov upravnih postopkov letno vodi pravilno.

Zadnji komentar Zakona je izšel že leta 2008, od takrat pa je prišlo do precej sprememb v predpisih, premikov v domači in tuji sodni praksi ter razvoja teorije in predloga ZUP v EU. Zato je skupina akademskih strokovnjakov, sodnikov in drugih strokovnjakov pristopila k pripravi novega komentarja v dveh knjigah.

Prva knjiga s sistemsko, »nečrkobralsko« in vendar podrobno obravnavo določb od 1.–124. člena ZUP in uvodno razpravo prof. dr. Rajka Kneza o ustavnih razsežnostih ZUP je tik pred izidom, pri njej pa sta s FU sodelovali prof. dr. Polonca Kovač in doc. dr. Tina Sever.