Priložnost za prakso

Priložnost za prakso

09. januar, 2019

Študenti, ki bi želeli v času od februarja do junija 2019 (možnost prilagodljivega delovnega časa glede na obveznosti študentov), opravljati študijsko prakso v Mednarodni pisarni Fakultete za upravo v obsegu 160 ur, vabljeni, da pošljete motivacijsko pismo in življenjepis do 17. 1. 2019 na e-naslov: international@fu.uni-lj.si.

Predvidena dela bodo zajemala aktivnosti v zvezi s pripravami in izvedbo mednarodnih dogodkov fakultete, delo s tujimi študenti, urejanja evidenc, priprav promocijskih gradiv, ...


Pogoj za prijavo je dobro znanje angleškega jezika, Worda in Excela. Prednost imate študenti, ki so se ali se nameravajo udeležiti mednarodne izmenjave v tujini.