Predstavitev Odprtih podatkov na posvetu Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

Predstavitev Odprtih podatkov na posvetu Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti

03. april, 2017

Prodekan za prenos znanja doc. dr. Mitja Dečman se je 29. marca udeležil posveta Skupnosti občin Slovenije na temo Digitalna tranzicija lokalnih skupnosti in predstavil področje Odprtih podatkov, na katerem naša fakulteta uspešno sodeluje z Ministrstvom za javno upravo.

Tema ni zanimiva samo z raziskovalnega vidika, temveč tudi kot smernica, ki jo je preko direktive članicam naložila EU, v Sloveniji pa implementirala novela ZDIJZ-E. Potencial odprtih podatkov je zanimiv tako z vidika informatike kot pravnega in ekonomskega vidika, saj potrebuje regulacijo, temelji na informacijski tehnologiji, prinaša pa precejšen ekonomski potencial. Potrebno pa bo širše ozaveščanje, saj obvezna prokativnost, zapisana v noveli, temelji na sprejetju proaktivnosti s strani organov, velik korak pa je že vzpostavljen portal odprtih podatkov OPSI.