Potrjen uspešen zaključek evropskega projekta ISPEHE!

Potrjen uspešen zaključek evropskega projekta ISPEHE!

24. oktober, 2017

Fakulteta za upravo je v letih 2015 in 2016 kot partnerska institucija sodelovala pri projektu “Inovativno strateško partnerstvo za evropsko visoko šolstvo” (ISPEHE), ki ga je financirala in podpirala Evropska komisija, Erasmus+ program, Ključni ukrep 2 – Strateška partnerstva za inovacije. V oktobru so nam koordinatorji projekta sporočili, da so evalvatorji in financer potrdili ustreznost vseh aktivnosti in izdelkov projekta, s čimer se je projekt uspešno zaključil.

V okviru projekta so bili namreč razviti trije intelektualni izdelki:

1. strateški integrirani model učenja (SILM) za potrebe krepitve inovativnosti in učinkovitega učenja v visokem šolstvu;

2. skupni karierni center (CCC) za promocijo inovativnosti in raznovrstnih kariernih poti bodočih študentov s poudarkom na spodbujanju notranjega podjetništva;

3. poslovna in izobraževalna platforma (BEP) kot sodobna programsko-tehnološka rešitev z namenom povezovanja deležnikov in ustvarjanja različnih priložnosti za izmenjavo izkušenj in skupno delovanje.

Pri pripravi teh izdelkov je sodelovalo pet sodelavcev naše fakultete, več o projektu pa tukaj>>.