Potrdila za študente demonstratorje

Potrdila za študente demonstratorje

26. november, 2019

V preteklem študijskem letu 2018/2019 so študentke in študenti demonstratorji opravljali delo vodij skupin v okviru vaj predmeta Vodenje projektov (2. letnik VS, 1. stopnja). V četrtek, 21. 11. 2019, smo jim podelili potrdila.

Zadolžitve demonstratorjev so obsegale skrb za delovno skupino, enkrat tedensko moderiranje razprav v obsegu 20 minut in prevzemanje ter reševanje organizacijskih vprašanj. Demonstratorji so delo opravljali hitro in temeljito. S prinosom dodatnih gradiv so pospeševali aktivno delo v skupinah. Njihovo delo je bilo brezplačno.