Postali smo imetniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje!

Postali smo imetniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje!

11. februar, 2019

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez nam je v ponedeljek, 11. februarja 2019, dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.

Sklep o dodelitvi certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je bil na na predlog Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje in Strokovnega sveta za vrhunski šport, potrjen na korespondenčni seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, 11. 2. 2019.

Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje nam je omogočena uporaba imena »Športnikom prijazno izobraževanje« in logotip projekta. Na OKS bodo za nas pripravili kompozitni logotip, ki bo vključeval logotip fakultete in naziv Športnikom prijazno izobraževanje. 

Več tudi na strani OKS - ZŠZ>>