Novoletni nagovor dekana

Novoletni nagovor dekana

17. december, 2018

Spoštovani,


leto 2018 je bilo za našo fakulteto zelo dejavno.

Začelo se je z letnim srečanjem mreže EMPA in študentsko konferenco. Nato je na fakulteti potekala mednarodna delavnica o javni upravi in oblikovanju javnih politik. Pri nas sta predavala tudi kanadska veleposlanica v Sloveniji Isabelle Poupart ter veleposlanik Kanade v Nemčiji ter posebni odposlanec v Evropski uniji Stéphan Dion. Na okrogli mizi na temo mladih, ki smo jo soorganizirali z Zavodom 14, je sodeloval takratni predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, častna gostja Dneva založbe pa je bila dr. Manca Košir. Sicer pa smo pri naši znanstveni založbi v letu 2018 izdali dva nova tiskana učbenika, štiri ponatise učbenikov, e-praktikum in dve znanstveni monografiji.

Ponosni smo tudi na našo znanstveno revijo, ki smo jo začeli izdajati v prenovljeni obliki pod imenom Central European Public Administration Review (ali kratko:CEPAR). Revija je namenjena kakovostnim znanstvenim besedilom, umerjenim v evropski upravni prostor.

Zelo uspešni smo bili tudi raziskovalnem področju. Izvajamo enega najuspešnejših raziskovalnih programov (ARRS) s področja družboslovja – »Razvoj sistema učinkovite in uspešne javne uprave«, nekaj pomembnih raziskovalnih projektov (»Razvoj holističnega modela upravljanja za učinkovito in uspešno slovensko javno upravo« in »Razvoj modela za spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in projektov javnega sektorja«). Še posebej smo zadovoljni, da kot partnerji sodelujemo na projektu H2020 z naslovom »Co-production and co-governance: strategic management, public value and co-creation in the renewal of public agencies across Europe« (COGOV). V letu 2018 smo izdali tudi 27 znanstvenih člankov in imeli 12 znanstvenih prispevkov v monografskih publikacijah.

V letu 2018 smo se uspešno dogovorili tudi, da bomo do leta 2022 koordinirali skupino 22 nacionalnih strokovnjakov s področja javne uprave, ki bo nudili podporo mednarodnemu konzorciju strokovnjakov in svetovalcev pri uveljavljanju strategije razvoja javne uprave v Ukrajini za obdobje 2016-2020.

Med večjimi dogodki v 2018 velja omeniti 4. Akademijo javnega sektorja, pogovorni večer z glasbenikom Janom Plestenjakom ter študentsko delavnico Uprava gre v pravo smer. Tradicionalne Dneve slovenske uprave smo organizirali že 25. in na njih tretjič podelili nagrado Premik naprej za najboljšo izboljšavo v javni upravi.
Med najpomembnejše dosežke leta pa zagotovo sodi podaljšanje EAPAA akreditacije za dodiplomska programa, ki je za vse nas veliko priznanje. Dokazuje nam, da sta vsebina in izvedba študijskih programov kakovostni in da programa sodita med najboljše evropske visokošolske oz. univerzitetne izobraževalne programe s področja javne uprave.

K promociji študija smo v začetku leta pristopili na nov, inovativen način in za dijake pripravili posebno doživetje v mobilni sobi pobega. Večjo, pravo sobo pobega pa smo postavili na fakulteti, v eni izmed predavalnic.

Na podiplomskem študiju smo v letu 2018 vpisali prvo generacijo študentov na prenovljenem študijskem programu Uprava - Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja. Prvi letnik pa je zaključila prva generacija študentov skupnega doktorskega študija Upravljanje in ekonomika javnega sektorja.

Razveseljevali so na nas tudi uspehi študentov na študijskem in obštudijskem področju. Košarkarji so že drugič postali univerzitetni prvaki, iz Beograda pa so se jeseni vrnili z osvojenim 3. mestom na Uniadi. Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez nam je dodelil tudi priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja, ki je prva faza evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje.

V tem letu smo oživili delovanje Kluba diplomantov Fakultete za upravo. Prvi v nizu dogodkov se je odvil v novembru in pokazal, da fakulteta preko tovrstnih druženj lahko učinkovito pridobiva nova znanja in spoznanja direktno iz prakse - s strani naših diplomantov.

Posebno pozornost so si v 2018 zaslužili tudi posamezniki, ki prejeli univerzitetna priznanja in plakete: prof. dr. Mihael Brejc je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ljupčo Todorovski je prejel zlato plaketo za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda, mag. Veronika Petkovšek je prejela svečano listino v kategoriji mladih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke, Nataša Ferderber in Andrej Akoth sta prejela priznanji za strokovne sodelavce, Matej Kirn pa je prejel svečano listino za študente. Vsem še enkrat iskrene čestitke!

Uspešna izvedba vsega navedenega v 2018 je plod predanega dela celotne ekipe izjemnih sodelavcev fakultete; tako zaposlenih, študentov, zunanjih sodelavcev ter poslovnih partnerjev. Zato velja iskrena hvala vsem za trud in pripadnost.

Prepričan sem, da bomo ob tesnem medsebojnem sodelovanju in zavzetosti za delo kos vsem ciljem in načrtom, ki so še pred nami. Naj bo novo leto res priložnost za nove odločitve, za nove ideje, za nove uspehe in za novo srečo. Srečno 2019!

Izr. prof. dr. Janez Stare, dekan