Nova znanstvena monografija - Izzivi demokratične in učinkovite oblasti

Nova znanstvena monografija - Izzivi demokratične in učinkovite oblasti

22. maj, 2017

Znanstvena založba Fakultete za upravo je izdala novo znanstveno monografijo Izzivi demokratične in učinkovite oblasti - izbrani vidiki delovanja avtoritativnih organov slovenske javne uprave. Monografijo sta uredila dr. Aleksander Aristovinik in dr. Polonca Kovač. 

Znanstvena monografija se poveča neredko spregledanim vidikom delovanja javne uprave, tj. oblastni funkciji, kot jo izvajajo različne institucije, od inšpektoratov, policije, finančne uprave, občin itd. Avtoritarni organi so pri svojem delovanju zavezani predvsem varstvu javnega interesa, ki je v teh razmerjih neredko v neposrednem nasprotju s pričakovanji strank in stremljenju k učinkovitosti. Toda te kolizije je treba preseči za doseganje dobre uprave, ki združuje racionalno upravljanje in demokratično varstvo pravic.

Avtorji znanstveno osvetljujejo izbrane vidike, pri čemer je za celotno monografijo značilen več disciplinaren pristop, v pomoč pa bo tudi odločevalcem in izvajalcem avtoritarnih dejavnosti v praksi.

Vabljeni k branju!

Monografijo lahko kupite v knjižnici Fakultete za upravo oz. preko spletne knjigarne>>.