Nov učbenik - Pravo javne uprave

Nov učbenik - Pravo javne uprave

26. junij, 2017

Znanstvena založba Fakultete za upravo je izdala nov učbenik Pravo javne uprave, avtorjev dr. Iztoka Rakarja in dr. Bojana Tičarja. 

Učbenik »Pravo javne uprave« je pregledno in sistematično delo, kjer so predstavljene osnove upravnega prava, temelji pravne ureditve in delovanja državnih organov, lokalne samouprave, nosilcev javnih pooblastil in izvajalcev javnih služb ter osnove pravnega položaja funkcionarjev, javnih uslužbencev in njihovega plačnega sistema.

Učbenik je po svoji zasnovi sodobno študijsko gradivo z uporabnim stvarnim kazalom, ki želi prispevati k teoretični in praktični uporabi posameznih pravnih institutov, povezanih z javno upravo.

Ključne značilnosti učbenika so jasnost in razumljivost izražanja, sistematičnost in preglednost, k čemur prispeva 58 shem in 40 tabel. Presega okvir slovenskega pravnega in upravnega prostora, saj poleg splošne teoretične obravnave institutov vsebuje elemente razvoja in primerjalne javne uprave.

Učbenik lahko kupite v knjižnici Fakultete za upravo oz. preko spletne knjigarne>>.

Vabljeni k branju!