Natečaj za naj izboljšavo v javni upravi - Premik naprej 2019

Natečaj za naj izboljšavo v javni upravi - Premik naprej 2019

22. julij, 2019

Uspešen razvoj javne uprave ostaja ena od ključnih prioritet Slovenije, saj je od njega odvisen razvoj države in družbene blaginje. Učinkovitost javne uprave namreč vpliva na uspešnost številnih drugih področij. Državljani in poslovni subjekti potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Spremembe v družbi, pospešene s hitrim razvojem in široko uporabo informacijske tehnologije, zahtevajo neprestano prilagajanje novim situacijam in izkoriščanje širokega razvojnega potenciala. Obstoječe stanje, pogosto nespremenjeno leta ali desetletja, ponuja široke možnosti za spremembe, nadgradnje in inovacije. Ti premiki so lahko na sistemski ali operativni ravni, lahko vključujejo nove informacijske rešitve, aplikacije ali e-storitve, prenovo poslovnih procesov, spremembo okolja, pravnih in drugih norm ter spremembe v organizacijskih strukturah in zaposlenih.

Vse uresničljive ideje in vsi premiki naprej ne smejo ostati neopaženi, saj je dobre izkušnje in uspehe pomembno deliti z drugimi. Zato vas vabimo, da nam in širši javnosti tudi v letu 2019 predstavite vaš premik naprej tako, da se prijavite na natečaj za naj izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2019.

Natečaj prispeva k prepoznavanju in promociji dobrih ter inovativnih praks in spodbuja ustvarjanje ter razvoj inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo kot gibalo družbenega razvoja. Natečaj je priložnost, da svoje dosežke predstavite slovenski strokovni in širši javnosti.

Pogoji sodelovanja:

1.    Prijavitelj je lahko organizacija javne uprave, ki je implementirala izboljšavo (storitev/rešitev/produkt/koncept/inovacijo).
2.    Ekipa, ki je razvila in/ali implementirala izboljšavo, je lahko sestavljena iz javnih uslužbencev in/ali kombinacije teh z zaposlenimi v gospodarstvu.
3.    Prijaviti je možno le izvedeno in uporabljeno izboljšavo javne uprave, ki je bila implementirana v letih 2018 in/ali 2019.

Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:

1.    Aktualnost izziva (do 30 točk).
2.    Inovativnost (do 20 točk).
3.    Učinki uporabe izboljšave (do 30 točk).
4.    Širša družbena korist (do 20 točk).

Izbrali bomo do pet predlogov, med katerimi bo strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, izbrala najboljšega. Odločitev komisije bo dokončna. Zmagovalec bo priznanje Premik naprej 2019 prejel v okviru dogodka XXVI. Dnevi slovenske uprave (DSU), 27. septembra 2019.

Izbrani predlogi bodo predstavljeni tudi na spletnih straneh DSU. Prijavitelji se zavežejo, da bodo v primeru izbora, sodelovali v okviru predvidenih sekcij konference in pripravili predstavitveni plakat predlaganega premika do 1. 9. 2019, ki bo na ogled vsem obiskovalcem XXVI. DSU.

Svoj Premik naprej 2019 prijavite z izpolnitvijo prijavnega obrazca PREMIK NAPREJ 2019 in ga pošljite na e-naslov prenos.znanja@fu.uni-lj.si. Rok za oddajo prijave je 16. 8. 2019.

Natečaj razpisuje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana).

V primeru dodatnih vprašanj vam bomo nanje z veseljem odgovorili na elektronskem naslovu prenos.znanja@fu.uni-lj.si.