Naša fakulteta sodeluje pri reformi javne uprave v Ukrajini

Naša fakulteta sodeluje pri reformi javne uprave v Ukrajini

08. marec, 2018

Na Fakulteti za upravo bomo od leta 2018 do leta 2022 koordinirali skupino 22 nacionalnih strokovnjakov s področja javne uprave, ki bo nudili podporo mednarodnemu konzorciju strokovnjakov in svetovalcev pri uveljavljanju strategije razvoja javne uprave v Ukrajini za obdobje 2016-2020. Ukrajina kot država ima za EU poseben strateški pomen, saj gre za državo, v kateri se evropske vrednote še vzpostavljajo in uveljavljajo.

Mednarodni konzorcij je sestavljen iz dveh vodilnih ekspertov (od katerih je eden dr. Gregor Virant z naše fakultete), skupine svetovalcev in skupine mednarodnih strokovnjakov. Mednarodni konzorcij je bil izbran na razpisu EU “Support to Ukraine's 2016-2020 Public Administration Reform Strategy" (EuropeAid/138732/DH/SER/UA), katerega vrednost je bila 5,5 mio EUR. Konkurenca je bila izjemna, saj so se na razpis odzvali močni mednarodni konzorciji s cele Evrope in ponudili svoje najboljše pogoje in kapacitete.

Skupina nacionalnih strokovnjakov za javno upravo, ki jo koordinira dr. Iztok Rakar z naše fakultete, bo nudila podporo mednarodnemu konzorciju. Angažirana bo na pobudo vodilnih ekspertov ali ukrajinske vlade in bo zagotavljala hitre primerjalne študije in podatke.

Namen ukrajinske strategije reforme javne uprave je oblikovati transparentno, profesionalno in učinkovito javno upravo, ki bo uporabljala najnovejše rešitve e-uprave. Določbe reforme so usklajene z evropskimi standardi javne uprave, kot jih opredeljuje OECD/SIGMA, in s pridružitvenim sporazumom.

EU je Ukrajini namenila 300 mio EUR pomoči za vzpostavitev odgovorne in transparentne oblasti, od tega je 104 mio EUR namenila reformi javne uprave.