Naša fakulteta sodeluje pri pripravi Davčnega terminološkega slovarja

Naša fakulteta sodeluje pri pripravi Davčnega terminološkega slovarja

31. januar, 2019

Na Fakulteti za upravo smo lani spomladi skupaj z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, pristopili k pripravi in soizdaji Davčnega terminološkega slovarja (več o slovarjih Inštituta>>).

Z naše strani sta nosilki prof. dr. Maja Klun in prof. dr. Polonca Kovač, ki je sodelovala že pri leta 2018 izdanem Pravnem terminološkem slovarju. Vključenih pa je še nekaj zunanjih partnerjev naše fakultete s PF UL, Ustavnega sodišča RS, KPMG idr.

Tudi s tem projektom se fakulteta umešča kot steber razvoja javne uprave v Sloveniji in širši regiji, tako v znanstvenem kot praktičnem smislu. Delovna skupina, ki se je na naši fakulteti sestala v sredo, 30. januarja 2019,  je v lanskem letu zbrala gradiva, iz katerih se trenutno oblikuje geslovnik ključnih iztočnic, medtem ko bodo razlage le teh avtorji spisali v letošnjem letu.

K sodelovanju vabimo tudi druge raziskovalce na FU in podiplomske študente – vabljeni, da interes sporočite na e-naslov dr. Kovačeve (polonca.kovac@fu.uni-lj.si).