Z elektriko se oskrbujemo tudi preko lastne sončne elektrarne!

Z elektriko se oskrbujemo tudi preko lastne sončne elektrarne!

21. januar, 2020

V januarju 2020 smo se priključili že jeseni nameščeno sončno fotonapetostno elektrarno na strehi naše fakultete, katere skupna moč je 71,5 kWh. Pričakujemo, da bo sončna elektrarna uspešno zagotavljala del električne energije za potrebe delovanja naše fakultete.

Stavba naše fakultete ima sorazmerno veliko skupno površino ostrešja in ugodno sončno lego. Na streho smo postavili 260 fotovoltaičnih modulom z maksimalno močjo 275 Wp.

Prvo pobudo za postavitev sončne elektrarne je v okviru energetskega pregleda stavb članic predlagal že Inovacijsko razvojni inštitut UL. Na to je zamisel nekaj časa stala, dokler je na svoji seji ni obravnavala Komisija za poslovanje in kakovost Fakultete za upravo. Ta je predlog podala na Upravni odbor fakultete, ki je predlagal izdelavo študije izvedljivosti postavitve sončne fotonapetostne elektrarne, ki sta jo nato izdelala strokovnjaka iz Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektriko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Po pozitivni oceni izvedljivosti in obravnavi na Upravnem odboru Fakultete za upravo in Univerze v Ljubljani je stekel postopek javnega naročila izbire izvajalca. Za izvajalca smo izbrali podjetje Esotech d.d. iz Velenja.