Najuspešnejši študenti in diplomanti 2017/2018

Najuspešnejši študenti in diplomanti 2017/2018

16. januar, 2019

Na temelju Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je Senat Fakultete za upravo na sejah,  26. 9. in 24. 10. 2018, podelil nagrade in priznanja za študijsko leto 2017/2018.

Odbor za podeljevanje nagrad študentom FU objavlja prejemnike>>

Vsem prejemnikom  priznanj in nagrad čestitamo in jih vabimo na svečano podelitev, ki bo v torek, 5. marca 2019 ob 16. uri na fakulteti.