Najuspešnejši študenti in diplomanti 2016/2017

Najuspešnejši študenti in diplomanti 2016/2017

15. januar, 2018

Na temelju Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je Senat Fakultete za upravo na sejah,  25. 10. in 29. 11. 2017, podelil nagrade in priznanja za študijsko leto 2016/2017.


Odbor za podeljevanje nagrad študentom FU objavlja prejemnike>>

Vsem prejemnikom  priznanj in nagrad čestitamo in jih vabimo na svečano podelitev, ki bo v sredo, 7. marca 2018 ob 14. uri na fakulteti.