Nagovor dekana ob novem študijskem letu

Nagovor dekana ob novem študijskem letu

29. september, 2017

Spoštovani študentje!

Dobrodošli na Fakulteti za upravo v študijskem letu 2017/2018.

Vrata naših predavalnic so spet odprta. Upamo, da se veselite novega znanja, prijateljstva in izzivov. Želimo si, da bi k študiju pristopili resno in zavzeto. Aktivna udeležba na predavanjih, vajah in seminarjih, sproten študij ter sodelovanje s kolegi so najboljši način, da bogatite svoje znanje in si ustvarjate podlago za uspešno tekoče opravljanje študijskih obveznosti.

Študij in pridobivanje znanja, povezovanje in izmenjava izkušenj ter s tem povezan razvoj kompetenc so včasih lahko zahtevno delo, a sadovi vloženega truda se vam bodo kmalu obrestovali. Zato velja spodbuda vsem: naprej študentom prvih letnikov, ki se na tak način prvič srečujete s študijem, pa tudi vsem ostalim študentom, ki vam novo študijsko leto ni več prvo na poti pridobivanja formalne izobrazbe na naši fakulteti.

Povabljeni k sodelovanju na vseh nivojih, predvsem pa, da v polni meri zajemate iz zakladnice znanja, ki vam ga ponujamo, spoznavate nove perspektive in si pridobivate izkušnje, ki bodo bogatile vas kot osebnost in vašo karierno pot.

Naj bo novo študijsko leto čim bolj uspešno!


Izr. prof. dr. Janez Stare, dekan