Na dnevu založbe predstavili knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji

Na dnevu založbe predstavili knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji

21. marec, 2016

V ponedeljek, 21. marca 2016, je na Fakulteti za upravo potekal tradicionalni dan založbe. Z dnevom založbe se na fakulteti vsako leto poklonimo kulturnemu prazniku in avtorjem, ki so v zadnjih dveh študijskih letih izdali nove, ponatisnjene ali dopolnjene ponatise učbenikov ali nove monografije. Na dnevu založbe smo letos predstavili knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji, ki so jo napisali Janez Grad, Tomaž Oštir in Aljaž Jenič.

Naš gost je bil prof. dr. Janez Grad, upokojeni profesor Fakultete za upravo in velik ljubitelj ter eden največjih poznavalec čmrljev v Sloveniji. Po izobrazbi je sicer doktor matematičnih znanosti, uveljavljen strokovnjak na področju matematike in informatike doma in tudi v tujini. Od mladih nog pa se poglobljeno ukvarja z »opraševalci«, med katerimi so najbolj znane čebele, nepogrešljivi pa so prav čmrlji. Od leta 1997 je dejaven član Čebelarske zveze Slovenije, kjer je vodil Sekcijo ljubiteljev in rejcev čmrljev, od leta 2005 do 2012 pa je bil predsednik iz sekcije nastale Komisije UO ČZS za alternativne opraševalce. Bil je tudi član organizacijskega odbora za Svetovni čebelarski kongres APIMONDIA 2003 v Ljubljani. Je avtor številnih učbenikov, strokovnih člankov, referatov in predavanj na strokovnih simpozijih ter srečanjih, doma pa ima kar tri čmrljake. Čmrlje goji že od leta 1984. Skupaj s soavtorjema, Tomažem Oštirjem in Aljažem Jeničem, je pri Celjski Mohorjevi družbi izdal knjigo Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji, ki jo jepredstavil na dnevu založbe.

Na dogodku smo se zahvalili tudi avtorjem, ki so v študijskih letih 2014/2015 in 2015/2016 izdali nove, ponatisnjene ali dopolnjene ponatise učbenikov ali nove monografije (po abecedi):

 •     doc. dr. Eva Boštjančič
 •     lekt. Manica Danko
 •     doc. dr. Mitja Dečman
 •     prof. dr. Štefan Ivanko
 •     doc. dr. Tatjana Jovanović
 •     mag. Damijana Keržič
 •     doc. dr. Mirko Pečarič
 •     izr. prof. dr. Primož Pevcin
 •     ga. Nastja Pozelnik
 •     prof. dr. Stanka Setnikar Cankar
 •     dr. Dalibor Stanimirović
 •     izr. prof. dr. Janez Stare
 •     doc. dr. Luka Tičar
 •     prof. dr. Zvone Vodovnik
 •     doc. dr. Mihaela Zavašnik Arčnik

Foto>>