Magistrski študenti pri Davčnem procesnem pravu simulirali ustavni spor

Magistrski študenti pri Davčnem procesnem pravu simulirali ustavni spor

29. marec, 2018

Pri predmetu Davčno procesno pravo, tj. izbirni predmet v 2. letniku programa Uprava 2. stopnja, je v sredo, 28. 3. 2018, pod vodstvom izr. prof. dr. Polonce Kovač 29 študentov izvedlo simulacijo ustavnega spora.

Letos je tako organiziran seminar ob zaključku predmeta potekal tretjič zapored, pri čemer so študenti predhodno spisali memorandum z glavnimi argumenti, te pa so morali opreti na različne strokovne vire, judikaturo in davčno statistiko ter mednarodne primerjave.

Študenti so se v skupinah po 4-5 članov pripravili na debato v vlogi davčnega zavezanca kot pritožnika proti vlogi države kot zakonodajalca in nosilca davčnega sistema. Prva skupina je na posamičnem in konkretnem primeru izpodbijala, druga pa zagovarjala ustavnost in koristnosti določb veljavnega Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) v zvezi z izdajo zavezujoče informacije in informiranjem davčnih zavezancev, samoprijavo zavezancev pred ali že med davčnim nadzorom ter učinki fikcij navadnega in e-vročanja v davčnih postopkih. Preostali študenti so delovali v vlogi Ustavnega sodišča in ocenjevali nastop nasprotnih skupin glede na  strokovnost in pravilnost njihove argumentacije ter glede na usklajenost skupine in prepričljivost nastopa.

Ta ocena pomeni 25 % skupnega izpita pri predmetu. Vseh šest skupin in njihovi člani so izkazali izjemno prizadevnost, kar se je odrazilo v bogatem naboru vsebinskih argumentov in dinamičnemu nastopu, povsem ustrezno magistrski ravni študija, mestoma pa že podobno ameriškim sodnim dramam.

Namen seminarja je bil poleg poglobljene preučitve posebnih davčnih institutov razvijati kompetence timskega in raziskovalnega dela ter učinkovite formulacije stališč v debati.