Mag. Veroniki Petkovšek svečana listina Univerze v Ljubljani!

Mag. Veroniki Petkovšek svečana listina Univerze v Ljubljani!

05. december, 2018

Svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke v kategoriji mladih visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev je na slavnostni seji Senata Univerze v Ljubljani v torek, 4. decembra 2018, prejela tudi viš. pred. mag. Veronika Petkovšek, asistentka na Fakulteti za upravo. Iskreno ji čestitamo!

Mag. Veronika Petkovšek se je na fakulteti zaposlila leta 2008. Kot mlajša sodelavka, ki zaključuje doktorski študij na Ekonomski fakulteti, je sodelovala že pri štirih mednarodnih projektih. Leta 2013 je prejela nagrado Clute Institute za najboljši predstavljen članek na mednarodni konferenci v Parizu. Na pedagoškem področju je pripravila več študijskih gradiv, njen poseben doprinos pa je pri razvoju vsebin v e-učilnicah. Pomembno je prispevala k vzpostavitvi tutorskega sistema na fakulteti, zelo aktivna pa je tudi pri organizaciji kariernih seminarjev, študentskih konferenc in v skupini za prenos znanja.  

Foto: Foto studio NORA, d. o. o.