Izvedli smo delavnico za študente za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

Izvedli smo delavnico za študente za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka

30. januar, 2018

Na Fakulteti za upravo želimo z organizacijo delavnic študentom omogočiti pridobivanje praktičnih kompetenc in s tem povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Praktično znanje vodenja upravnega postopka in uspešno opravljen državni strokovni izpit sta ključni kompetenci diplomantov, ki si želijo zaposliti pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcih javnih pooblastil ali pri izvajalcih javnih služb.

S tem namenom je Center za razvoj pedagoške odličnosti v ponedeljek,  29. 1. 2018,  v sodelovanju z izr. prof. dr. Polono Kovač organiziral osemurno delavnico za pripravo na državni strokovni izpit iz upravnega postopka. Udeležilo se jo je 22 naših študentov.

Delavnica je bila praktično usmerjena, s poudarkom na temah in posebni metodologiji, značilni za državni izpit (tj. zlasti pisanju sklepov in odločb oz. praktični aplikaciji ZUP).

Kot kažejo evalvacijski vprašalniki, so bili študenti zelo zadovoljni z izvedbo in priporočajo udeležbo tudi svojim kolegom.

Mi pa jim želimo uspešno opravljanje izpita in uporabo znanja v praksi!