Izšla nova številka revije CEPAR

Izšla nova številka revije CEPAR

19. november, 2018

V novembrski številki CEPAR, ki je izšla v spletni in tiskani obliki 19. 11. 2018, smo pozornost v skladu s poslanstvom in cilji revije namenili predvsem obravnavi več člankov z različnih področij, npr. o informacijski družbi in uporabi družbenih omrežij v regiji ter povezanim spletnim reševanjem potrošniških sporov in razvojem zakonodaje o informacijah javnega značaja v EU.

V tej številki najdete tudi analizo akademske pobude za oblikovanje listine EU o skupnih dobrinah, raziskave o javnem naročanju in participativnem proračunu ter obdavčitvi nepremičnin. Nadaljujemo z objavljanjem kakovostnih prispevkov diplomantov podiplomskega študija na FU, tokrat o temi vročanja v različnih pravnih postopkih.

Še nekaj statističnih podatkov: skupaj 16 (so)avtorjev objavlja tokrat tri pretežno informacijske članke, primarno pravno je orientiranih šest in ekonomsko en prispevek, seveda pa povsod podani vsaj multidisciplinarni nastavki in osredotočenje na kontekst javne uprave oz. javnega upravljanja. Z vidika afiliacije avtorjev dosledno sledimo srednje evropskemu dometu, saj tokrat objavljamo tri članke iz Slovenije, dva iz BiH in po enega iz Nemčije, Poljske, Avstrije, Italije in Madžarske. Teme so aktualne, tako vsebinsko kot metodološko pa vsi prispevki prek dvojno slepega recenziranja ocenjeni kot izvirni znanstveni članki.

V zadnjih mesecih smo pri CEPAR prenovili etične standarde revije v skladu z mednarodnimi standardi znanstvenega publiciranja, spodbudili septembrske dopolnitve Pravilnika RR o vrednotenju sodelovanja pri CEPAR, ožjemu uredniškemu odboru se je na predlog dosedanjih urednikov in po sklepu Senata iz oktobra 2018 pridružila doc. dr. Tina Jukić. Prav tako je ožji uredniški odbor opravil vrsto korakov za širšo indeksacijo revije, vključno z usklajevanjem z merili Scopus, tekoče izvajamo sodelovanje z ARRS in promocijo revije npr. prek združenj EGPA in NISPAcee idr., z januarjem 2019 pa prehajamo na sistem OJS (Open Journal Systems). Tako nadgrajujemo 15-letno tradicijo revije CEPAR, da s tem razvijamo disciplino javne uprave v teoriji in praksi.