Izšla je prva številka prenovljene revije Central European Public Administration Review

Izšla je prva številka prenovljene revije Central European Public Administration Review

01. junij, 2018

Izšla je prva številka prenovljene revije Central European Public Administration Review (CEPAR), št. 1/2018. Uredništvo sledi zastavljenim ciljem revije v smeri kakovostnega znanstvenega publiciranja z usmerjenostjo v evropski upravni prostor.

CEPAR je revija, ki nadaljuje dolgoletno tradicijo revije Uprava oz. MRJU/IPAR, zaradi stremljenja k dvigu kakovosti pa smo v letu 2018 v uredniškem odboru (dr. Kovač – glavna in odgovorna ur., dr. Aristovnik, dr. Pečarič, dr. Pevcin, dr. Stare, dr. Todorovski in tehnična ur. N. Svržnjak) celovito prenovili politiko in cilje revije, navodila za avtorje in recenzije, oblikovno podobo, spletno stran idr.

V tokratni številke CEPAR,
ki je izšla v spletni obliki 31. 5. 2018 ter je oddana tudi v tisk, smo pozornost namenili predvsem pravnim in ekonomskim temam, povezanim z javno upravo, medtem ko organizacijske, informacijske in druge razsežnosti še čakajo na priložnost. Avtorji devetih izvirnih znanstvenih člankov prihajajo iz osrednje Evrope (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška), pri čemer jih večina obravnava tudi evropsko oz. primerjalno raven obravnavane tematike. Med avtorji posebej pozdravljamo naše podiplomske študente. Nadalje se zahvaljujemo za recenziranje prispevkov s strani več kolegov s FU.

Med izpostavljenimi vprašanji v št. 1/2018 najdete problematike regionalnega načrtovanja in razvoja v državah EU, aktivne politike zaposlovanja v pogojih krize v EU, vloge varuha konkurenčnosti na področju regulacije kmetijstva in hrane, pravnih sredstev v azilnem in imigracijskem pravu, večnivojskega upravljanja med migracijsko krizo, davčne tajnosti in njenih omejitev, razvoja davčne procesne zakonodaje in sodne prakse, nacionalnega interesa pri izvajanju javnih služb v splošnem interesu ter pravice biti slišan v prekrškovnih postopkih. Številko zaokrožuje 10. prispevek, tj. daljše poročilo o mednarodni delavnici o vlogi javne uprave pri oblikovanju javnih politik, vključno z obeležitvijo 15-obletnice revije, kot je dogodek potekal 19.-20. 4. 2018 na FU.

Prispevke za naslednjo številko 2/2018 z izidom v novembru letos že zbiramo, zaželena je oddaja do 15. 7. 2018.