Izšla je nova številka znanstvene revije Central European Public Administration Review!

Izšla je nova številka znanstvene revije Central European Public Administration Review!

24. april, 2020

prvi letošnji številki 1-2020, ki je izšla v spletni obliki, v maju pa izide v tiskani različici, smo pozornost namenili raznolikim (u)pravnim, delno tudi ekonomskim temam, povezanim z javno upravo.  

Z vidika uravnoteženosti vsebine in afiliacije avtorjev dosledno sledimo postavljenim ciljem revije, saj prihajajo avtorji desetih izvirnih znanstvenih člankov iz osrednje Evrope (Poljska, Romunija, Italija, Slovenija, Hrvaška, Bolgarija, Češka, Madžarska in Portugalska), pri čemer jih večina obravnava tudi evropsko raven obravnavane tematike.

V tej številki vam ponujamo zanimive u/pravne ter ekonomske vsebine o dostopu do najvišjih upravnih sodišč, sodnem nadzoru nad upravnimi postopki na nacionalni ravni, načelu ne bis in idem v davčnem pravu, razumevanju razlik med enakovrednimi modeli javnega upravljanja, reformi javne uprave v Bolgariji, pomenu praks javnega upravljanja, učinkovitosti medicinskih laboratorijev po uvedbi standardov kakovosti, "tihih varuhih" v boju proti korupciji, politiki konzularne zaščite v EU ter na zadnje arbitraži v upravnem sporu na primeru Portugalske.
 
Obenem znova vabimo raziskovalce k odzivu na odprt poziv, ki se osredotoča na pregled literature na izbrane teme,