Izšla je nova številka Central European Public Administration Review!

Izšla je nova številka Central European Public Administration Review!

24. april, 2019

V prvi letošnji številki CEPAR, št. 1/2019, ki je izšla v spletni obliki ta teden, v maju pa izide v tiskani različici, smo pozornost namenili raznolikim upravnim temam.

Z vidika tem in afiliacije avtorjev dosledno sledimo osrednje evropskemu prostoru, saj prihajajo avtorji desetih izvirnih znanstvenih člankov iz Madžarske, Hrvaške, Slovenije, Švedske, Nizozemske, Slovaške, Češke, Romunije in Bosne in Hercegovine. V tej številki vam ponujamo zanimive u/pravne vsebine o upravno-sodnem nadzoru po novem madžarskem zakonu, vlogi slovenskega varuha človekovih pravic, sodnem varstvu pri molku organa na Češkem, konfliktu interesov v lokalni samoupravi na Slovaškem, procesu oblikovanja upravnih pravil, oziroma pretežno ekonomsko usmerjene vsebine, kot so male evropske občine, stroški v visokošolskih inštitucijah, finančni položaj združenj idr.

V prvem tromesečju letošnjega leta smo v uredništvu revije pod vodstvom prof. dr. Polonce Kovač in s pomočjo tehnične urednice Nataša Svržnjak prešli na sistem OJS (Open Journal System), skladno z merili Scopus sprejeli nov uredniški in svetovalni odbor, pripravili osnutek strategije za zvišanje citiranosti CEPAR člankov ter okrepili promocijske aktivnosti z namenom povišanja indeksacije revije v širšem prostoru, med drugim pa tudi povečali nabor baz z vpisom v ESCI.  
Obenem vas ponovno pozivamo k podpori pri razvoju revije, zato vas vabimo k proaktivnemu sodelovanju pri promociji in pridobivanju kakovostnih znanstvenih člankov, zlasti za posebno številko o modelih javnega upravljanja, ter citiranju.