Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2017/2018

Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2017/2018

07. november, 2017

Odbor za podeljevanje nagrad študentom Fakultete za upravo objavlja
Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev
za študijsko leto 2017/2018.


V skladu z 11. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom Fakultete za upravo Odbor za podeljevanje nagrad študentom Fakultete za upravo objavlja interni razpis za prijavo Uporabne in aplikativne rešitve za slovensko javno upravo z analizo in primerjavo znanstvenih dognanj, dobrih praks iz tujine in raziskavo stanja v Sloveniji ter predlogi za aplikativno rešitev v slovenski javni upravi.

Prijava velja za skupine študentov Fakultete za upravo na prvi ali drugi stopnji študija in mora vsebovati opredelitev teme, namen in cilje raziskovanja ter uporabnost predvidene rešitve.

Prijavitelji: zainteresirane skupine študentov (skupina ima lahko najmanj 3 in največ 5 članov)

Rok za prijavo: 3. 12. 2017

Rok za izdelavo analiz in pripravo rešitev v obliki končnega raziskovalnega poročila v okvirnem obsegu 40.000 znakov: 30. april 2018

Končnemu raziskovalnemu poročilu je treba priložiti pisno poročilo mentorja.

Izbrana rešitev bo predstavljena na Dnevih slovenske uprave (DSU) in na spletnih straneh fakultete.

Prijave sprejema: Marjetka Pivk (marjetka.pivk@fu.uni-lj.si)

 


Predsednica Odbora

izr. prof. dr. Polonca Kovač, l.r.