Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2017/2018

Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2017/2018

26. oktober, 2018

Odbor za podeljevanje nagrad študentom Fakultete za upravo objavlja Interni razpis za priznanja skupini študentov za uporabno rešitev za študijsko leto 2017/2018.

Prijave lahko predložijo vodje raziskovalnih programov in projektov, mentorji ali Študentski svet FU v soglasju z vključenimi študenti, ali skupine študentov same.

Prijava se predloži najkasneje do 15. novembra 2018 za dela od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

Razpis>>