Finalisti natečaja Premik naprej 2017

Finalisti natečaja Premik naprej 2017

30. avgust, 2017

Strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, je izbrala štiri finaliste Natečaja za naj izboljšavo v javni upravi – PREMIK NAPREJ 2017.

Navajamo jih po abecednem redu imena izboljšave:

1.    Avtomatizacija prenosa podatkov iz samodejnih merilnih naprav (radarjev) v zaledni sistem in povezava s sistemom za poslovno obveščanje (Mestna občina Ljubljana, Mestno redarstvo, Sekretariat mestne uprave, Center za informatiko);

Za zagotovitev varnega prenosa podatkov iz samodejnih merilnih naprav (SMN; radar) in učinkovito planiranje in organizacijo dela v Mestnem redarstvu MOL (MR MOL) so vzpostavili informacijsko rešitev, ki preko GSM omrežja omogoča avtomatski prenos podatkov od SMN do zaledne aplikacije. Poleg podatkov o prekrških se iz SMN prenesejo tudi sistemski podatki o sami SMN, ki preko sistema za poslovno odločanje pripomorejo k celovitemu vpogledu v delovanje MR MOL. S tako vzpostavljeno informacijsko rešitvijo so ukinili izvajanje ročnega prenosa podatkov preko USB ključkov ter preprečili možnost izgube podatkov. S sistemskimi podatki o SMN pa so bili vodstvu MR MOL dani pogoji za še bolj učinkovito planiranje in organizacijo dela v MR MOL ter hitro in natančno izdelavo poročil.


2.    Portal www.mlad.si (Urad RS za mladino/MIZŠ);

Urad RS za mladino je kot lastnik portala mlad.si razvil in oblikoval osrednje mladinsko komunikacijsko informacijsko središče z namenom vzpostavitve celovitega in trajnostnega sistema za informiranje javnosti v mladinskem sektorju in izven. Portal je namenjen vsem mladinskim organizacijam, mladim, posameznikom, ki delajo z mladimi, predstavnikom države in lokalnih skupnosti, medijem in širši javnosti, prenosu informacij znotraj sektorja in predstavljanju dobrih praks med organizacijami . Ker je bila stara verzija portala zelo nepregledna in hkrati zastarela, smo se v letu 2015 skupaj z uredništvom odločili za koreniti prenovo portala, ki se je pričela z likovno in tehnično prenovo v letu 2015, vključno s prilagoditvijo portala za uporabo na mobilnih napravah. V letu 2016 se je le-ta nadaljevala in nadgrajevala z novimi uredniškimi smernicami, novim vsebinskim konceptom ter novo strategijo promocije portala, ki temelji na proaktivnosti in je prilagojena mladim. Portal se je tako likovno in vsebinsko obogatil. Kot takega ga je mladinski sektor Slovenije sprejel za svojega, se skozi njega učil, informiral, povezoval, komuniciral, in predvsem ga soustvarjal, saj je razmerje objav približno 80% v prid avtorskih objav s strani mladinskih organizacij iz celotne Slovenije, ostalo pa so avtorska dela uredništva portala.

3.    Projekt A-QU-A, socialni servis ter program organiziranega prostovoljstva in program medgeneracijskega povezovanja (Zavod za oskrbo na domu Ljubljana);

V okviru EU projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (akronim: A-QU-A), ki ga je financiral Program norveškega finančnega mehanizma, so v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana od maja 2015 do decembra 2016 izvajali brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije in drugih zdravstvenih dejavnosti na domu uporabnikov. Skupaj s projektnimi partnerji je zavod nudil tudi dodatne oblike izobraževanja, svetovanja, gibalno vadbo ter svetovanje za ureditev bivalnega okolja za kakovostnejše življenje v domačem okolju.
V zavodu so leta 2014 začeli z izvajanjem dodatne dejavnosti – socialni servis. Sprejeli so tudi program organiziranega prostovoljstva in leta 2016 še program medgeneracijskega povezovanja. Z omenjenima programoma omogočajo uporabnikom bolj kakovostno preživljanje prostega časa v obliki družabništva na njihovem domu, krepijo njihovo socialno mrežo, povečujejo osebno zadovoljstvo in medgeneracijsko solidarnost.


4.    Zvočna postaja Ljubljana (Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja).

Na temo kakovosti zvočnega okolja v okviru ZPE je bila v aprilu 2016 pripravljena interaktivna instalacija Zvočna postaja Ljubljana. Na velikem, samostoječem ekranu se s preprostim dotikom na posamezna okna odpirajo tematske vsebine na temo zvoka in hrupa. Predstavljena so tri poljudna predavanja na temo hrupa, zvoka in decibelov, o zakonodaji ter o procesu modeliranja hrupa. Dotik na ostala polja odpira naslednje vsebine:
1. Mestna karta hrupa, ki vsebuje informacije o obremenjenosti posameznega predela Ljubljane s hrupom. Vsak prebivalec Ljubljane si lahko, če vtipka svoj domači naslov, ogleda obremenjenost s hrupom v okolju, kjer prebiva. Posamezni nivoji hrupa na karti so predstavljeni v standardni barvni lestvici.
2. Lestvica decibelov. Z dotikom na posamezne vrednosti na lestvici se lahko sprehodimo po različnih jakostih zvokov, od drobnega šuma bitja srca do mogočnega hrumenja motorjev težkih gradbenih strojev. Po lestvici decibelov se lahko premikamo tudi z drsnim gumbom ob zvoku šumenja posnetega ob zapornicah Ljubljanice. Vgrajeni zvočniki zvočne vzorce predvajajo v realni zvočni jakosti do 100 dB.
3. Poslušaj Ljubljano. Na tej strani lahko prisluhnete zvokom Ljubljane, ki so bili posneti na označenih lokacijah v marcu 2016. Ob pritisku na lokacijo se odpre okno, ki vsebuje enega ali več zvočnih posnetkov ter Google ulični pogled na samo lokacijo. Slišite zvoke živega mesta, korake, govorjenje ljudi, smeh, hrumenje prometa, hupanje vozil, šumenje Ljubljanice, pa tudi žvrgolenja ptic ne manjka.
4. Ljubljanski jukebox. Ta stran obudi spomine na stari jukebox, glasbenega avtomata, ki je nekoč ob plačilu kovanca in pritisku na glasbeno željo poslušalcu zavrtel ploščo z zaželeno melodijo. Danes nas digitalni jukebox brez kovanca popelje v glasbeni svet preteklih desetletij in pričara spomine ob poslušanju 30 izbranih melodij izvajalcev, ki prihajajo iz Ljubljane ali v njej živijo ter ustvarjajo in so pustili s svojo glasbo v mestu velik pečat. Še posebej pa gre za skladbe posvečene Ljubljani.
5. Ljubljana RitemMašina. Tisti bolj ustvarjalni se lahko na tem mestu poigrajo s šumi in zvoki Ljubljane in iz ljubljanskega hrupa ustvarijo svoj ritmični vzorec z izborom zvokov, določitvijo njihove pozicije na časovnici, hitrost ritma in z dodatkom možnih učinkov. Izbrani ritem po meri si lahko shranite in pošljete na vaš mail.

Finalistom čestitamo, kdo pa bo zmagovalec, bo jasno na XXIV. Dnevih slovenske uprave, ki bodo na Fakulteti za upravo potekali od 21. do 22. 9. 2017.