Evropski komisiji bomo predlagani za nacionalnega promotorja digitalne izobraževalne platforme o davkih za mlade

Evropski komisiji bomo predlagani za nacionalnega promotorja digitalne izobraževalne platforme o davkih za mlade

22. junij, 2017

Ljubljana, 22. junij 2017 – Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) nam je sporočila, da bo Evropski komisiji Fakulteto za upravo predlagala za nacionalnega promotorja digitalne izobraževalne platforme o davkih za mlade, ki bo zaživela konec septembra letos. Vloga nacionalnih promotorjev bo osveščanje ciljnih javnosti, kot so mladi, šole, univerze, institucije idr. o obstoju platforme, njeni vsebini, namenu in dostopnosti. Za obvladovanje sive ekonomije in dvig davčne kulture v Sloveniji bo namreč pri mladih potrebno spremeniti način razmišljanja in ozavestiti negativne posledice neplačevanja davkov.  

Na kratko o pilotnem projektu Evropske komisije
V okviru Evropske komisije se je že v letu 2016 pričel izvajati pilotni projekt »Digital Tax Education«, ki ga financira Evropski parlament in katerega cilj je izboljšati poznavanje davkov med mladimi v Evropski uniji, da bi s tem na dolgi rok pripomogli k zmanjšanju davčnih utaj in goljufij. Kot podporo projektu je tako Evropska komisija  ustanovila posebno delovno skupino, katere člani so strokovnjaki iz področja davkov, usposabljanja in komuniciranja v nacionalnih administracijah in v kateri poleg Slovenije sodeluje še 15 držav članic.

Delovna skupina, ob sodelovanju zunanjega pogodbenega izvajalca za tehnični del, pripravlja  posebno spletno platformo, ki se imenuje TAXEDU. Vsebine na platformi bodo prilagojene mladim v treh različnih starostnih skupinah, in sicer za otroke od 9 do 12 let, za najstnike od 13 do 17 let in za mlade odrasle od 18 do 25 let. Poseben del, imenovan učiteljski kotiček, bo namenjen učiteljem v izobraževanih  institucijah. Da bodo vsebine zanimive za mlade, bodo dostopne na načine, ki so današnji generaciji blizu - z uporabo tablic, pametnih telefonom, prenosnih računalnikov…, vključevale pa bodo igrice, video spote, tekmovanja (kvize), krajše e-module…. Za komuniciranje med uporabniki platforme bodo predvidena sodobna socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram…