Dr. Jernej Buzeti prejel svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške, raziskovalne, umetniške dosežke za mlade visokošolske učitelje

Dr. Jernej Buzeti prejel svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške, raziskovalne, umetniške dosežke za mlade visokošolske učitelje

06. december, 2017

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v torek, 5. decembra 2017, na slavnostni seji senata podelil najvišja priznanja. Med prejemniki svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem je tudi dr. Jernej Buzeti, ki mu iskreno čestitamo!

Dr. Jernej Buzeti je zaposlen kot asistent za področje organizacije javnega sektorja. Njegovo raziskovalno in pedagoško delo je povezano s proučevanjem različnih vidikov organiziranja upravnega dela ter vodenja in ravnanja z ljudmi. V zadnjih letih se raziskovalno osredotoča na pristope k oblikovanju boljšega delovnega okolja, vodenju, samopodobi ter v povezavi z vodenjem tudi absentizmu ter fluktuaciji zaposlenih ter kompetentnosti zaposlenih v javni upravi ter medosebnim odnosom. Gre za aktualne vsebine v mednarodnem prostoru ter vsebine, ki jih kot razvojno pomembne izpostavlja tudi Stratega razvoja javne uprave 2015-2020.

Dr. Buzeti je med drugim razvil strukturni model »JB« s katerim merimo povezanost začasne odsotnosti zaposlenih z dela z vedenjem vodij, ki je prvi tovrstni model. Delo dr. Buzetija predstavlja doprinos k različnim znanostim in vedam: organizacijski, upravni in ekonomski. Ker izboljševanje delovnega okolja ter vseh tistih vidikov, ki vplivajo nanj (od vodenja do ravnanja z ljudmi) dobiva vse večji pomen tudi v praksi, dr. Buzeti s svojim delom odpira in odgovarja tudi na vrsto vprašanj, ki so še nerazrešena tako na področju znanosti kot prakse javne uprave. Na tak način pripomore in prispeva k nadaljnjemu razvoju znanosti in stroke. Izsledke svojega raziskovanja je predstavil doma in v tujini.

Dr. Buzeti je med drugim vodil tudi številne projekte, ki so bili povezani tudi z vključevanjem študentov v raziskovalni proces, in sicer projekte: Ozaveščanje javnega sektorja o zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa, Zdravo življenjsko okolje z elementi GIS, Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev( ukrepov), Promocija rokometa in vzporednih aktivnosti (Slovensko središče) v lokalnem okolju s pomočjo multimedijskih vsebin. Hkrati s tem je bil dr. Buzeti pobudnik in koordinator nacionalnega projekta Zdravi in vitalni v javnem sektorju (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2015-2016) in v okviru projekta s člani projektne skupine oblikoval tudi model/program povezanosti zdravja in dobrega počutja zaposlenih z zmanjšanjem finančnih stroškov za organizacije v javni upravi. Dr. Buzeti je bil tudi član projektne skupine Izboljševanje delovnega okolja z inovativnimi rešitvami (INODEL) (MDDSZ in ESS, 2010-2012) ter več manjših projektov (Vpliv absentizma na kakovost storitev in učinkovitost javnih zdravstvenih zavodov, Program promocije zdravja na Fakulteti za upravo, Konkurenčni študijski programi in analiza trga na področju seminarske dejavnosti, Opredelitev kompetenc diplomantov upravne vede in njihova uveljavitev v študijskih programih Fakultete za upravo,…).

Na naši fakulteti je od oktobra 2015 tudi predstojnik Svetovalno-izobraževalnega centra Fakultete za upravo, ki z rezultati dela kaže izjemen napredek. V študijskem letu je prevzel tudi skrbništvo (predstojništvo) za področje prenosa znanja na fakulteti. Je tudi pobudnik in vodja Akademij javnega sektorja, ki so med zaposlenimi v javni upravi izjemno cenjena. Na fakulteti opravlja tudi vlogo svetovalca za promocijo zdravja in koordinira skupino za zdravje. Je tudi aktivni recenzent Mednarodne revije za javno upravo.

Dr. Buzeti je izjemno aktiven tudi izven fakultete, saj je v dosedanjih letih prevzemal številne vodilne vloge in funkcije v nevladnih organizacijah (npr. predsednik Združenja Mreža idej, ...). Je tudi zunanji sodelavec Rokometne zveze Slovenije, psihoterapevt v Študijsko raziskovalnem centru za družino (ŠRCD) in vodja različnih poslovnih projektov na velikih športnih prireditvah kot so svetovna in evropska rokometna prvenstva (Katar, Poljska, ...) ter olimpijske igre (Brazilija 2016).

Več o podelitvi na spletni strani Univerze v Ljubljani>>.

Foto: Foto studio NORA, d. o. o. za Univerzo v Ljubljani