Potrdila za demonstratorje

Potrdila za demonstratorje

29. junij, 2017

V okviru vaj pri predmetu Vodenje projektov, ki je sestavni del visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava na 1. stopnji v drugem letniku, je 15 študentov v obsegu 20 ur delovalo v vlogi demonstratorjev. Za opravljeno delo smo jim v sredo, 28. junija 2017, podelili potrdila.

Zadolžitve demonstratorjev so obsegale skrb za delovno skupino, enkrat tedensko moderiranje razprav v obsegu 20 minut in prevzemanje ter reševanje organizacijskih vprašanj. Demonstratorji so delo opravljali hitro in temeljito. S prinosom dodatnih gradiv so pospeševali aktivno delo v skupinah. Delo demonstratorjev je brezplačno.

Potrdila sta jim podelila dekan izr. prof. dr. Janez Stare in asist. dr. Žiga Kotnik.