Čestitamo prof. dr. Mihi Brejcu za naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani!

Čestitamo prof. dr. Mihi Brejcu za naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani!

07. december, 2018

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, v četrtek, 6. decembra 2018, podelil nazive zaslužna profesorica in zaslužni profesor. Med prejemniki naziva je tudi prof. dr. Miha Brejc z naše fakultete, za kar mu iskreno čestitamo!

Zaslužni profesorji so s svojim delom navdihnili številne generacije študentov in s svojim delom prispevali k temu, da je Univerza v Ljubljani na svoj 99. rojstni dan največja visokošolska in znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji z mednarodnim ugledom.

»Prispevali ste h kakovosti raziskovalnega dela na Univerzi, k razvoju vaših strok v domačem in mednarodnem okolju, uvedli ste nove študijske programe, s svojim delom prispevali k razvoju Slovenije in širše. Hvaležni smo vam tudi za to, da ste vzgojili vaše naslednike, ki lahko posredujejo vaše znanje naprej, ga nadgrajujejo in odkrivajo nova obzorja, tako kot ste to možnost imeli vi, z znanjem, ki ste ga prejeli od starejših generacij. In prav je tako – kajti napredek je mogoč le s prenosom znanja med generacijami,« je v svojem nagovoru dejal rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič.

Prof. dr. Mihael Brejc je bil na fakulteti zaposlen od leta 1973 do 2009. Funkcijo dekana je opravljal v štirih mandatih in v tem času se je fakulteta preoblikovala iz višje v visoko šolo, na osnovi mednarodnega sodelovanja izoblikovala nove študijske programe ter rešila prostorsko stisko z izgradnjo nove zgrade leta 1999. Njegovo pedagoško in raziskovalno delo je segalo na področje organiziranja upravnega dela in proučevanje upravnih dejavnosti. Njegov prispevek je izjemen tako pri razvoju upravne znanosti, vodenju fakultete in predanemu opravljanju pedagoškega in mentorskega dela.

Foto: Foto Studio NORA, d. o. o.