Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov)

Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov)

23. oktober, 2017

Na Fakulteti za upravo smo skupaj s študenti v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) izdelali projekt Analiza promocije zdravja v delovnem okolju slovenske policije in oblikovanje novih rešitev (ukrepov). Na fakulteti smo projekt koordinirali, pri njem pa je kot partner sodeloval tudi Policijski sindikat Slovenije. Projektne vsebine so pripravljali študentje različnih fakultet Univerze v Ljubljani pod mentorstvom pedagoških mentorjev dr. Jerneja Buzetija, ki je bil tudi vodja projekta, in dr. Janeza Stareta.

Med rezultati štirimesečnega projeketa velja posebej izpostaviti:

brošuro z rezultati raziskave, dobrimi praksami in priporočili na področju promocije zdravja v slovenski policiji in

- predlog spletne strani za delovno okolje slovenske policije za področje promocije zdravja v delovnem okolju, ki ga lahko Policija brezplačno uporabi.

Na spletni strani so dostopna vsa gradiva (letaki, plakati), brošura Promocija zdravja v slovenski policiji in knjiga Zdravi in vitalni v javnem sektorju s programom Zdravi in vitalni v javnem sektorju v katerega se lahko tudi vključijo zaposleni v slovenski policiji.