Koronavirus: aktualne informacije

Koronavirus: aktualne informacije

16. maj, 2020

AKTUALNE INFORMACIJE IN NAVODILA

16. 5. 2020

Glede na Sklep rektorja z dne 14. 5. 2020 in kasnejši Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) smo na Fakulteti za upravo izoblikovali Načrt ukrepov v času po preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19, koronavirus) na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani.>>.

 

14. 5. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in sprejete sklepe Vlade RS je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep>>.

Sprejeta so bila naslednja priporočila:

1. Izvajanje študijskih programov se v študijskem letu 2019/20 izvede preko spleta, kjer je to možno.

2. Vse oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvajati preko spleta ali v prilagojeni obliki in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu lahko izvedejo ob fizični prisotnosti študentov, in sicer v naslednjih oblikah:

  • kot individualno delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju/učilnica);
  • kot individualno usposabljanje (npr. klinične vaje) v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova;
  • v drugih oblikah pouka, kjer so zagotovljeni naslednji pogoji:
   • zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m),
   • zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok,
   • zagotovljena je ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto dejavnosti (zaščitna obrazna maska, rokavice itd..). Oseba, odgovorna za izvedbo pouka, naj se seznani s priporočili iz spletnih strani NIJZ in MZ RS oz. se posvetuje z epidemiologom,
   • razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor,
   • prezračevanje prostorov,
   • izvedba pouka v najkrajšem možnem času,
   • oseba, odgovorna za izvedbo pouka, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega oz. dežurnega zdravnika itd.),
   • fakulteta izdela ustrezne protokole za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom in zagotavljanja varnosti pred okužbo in s temi protokoli seznani vse zaposlene in študente.

3. Preverjanja znanj in veščin

 • V čim večji meri se priporoča izvedba ustnih izpitov in zagovorov zaključnih del preko spleta;
 • Izvedba izpitov s fizično prisotnostjo je dovoljena le, če drugače ni mogoče izvesti preverjanja znanja, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji, navedeni v točki 2.       

4. Uporaba fakultetnih knjižnic za študente je mogoča od 18. 5. 2020 dalje, pri čemer morajo knjižnice na članicah zagotoviti izvajanje priporočil, ki veljajo za knjižnice in jih je izdal NIJZ.
    
5. Dodatno pojasnjujemo, da je prisotnost zaposlenih v strokovnih službah odvisna od prostorskih zmogljivosti, upoštevanja priporočil iz 2. točke in izdelanih protokolov ter presoje ali je zaposleni v rizični skupini. Delo na domu je mogoče do konca epidemije, pri čemer še vedno veljajo skupinski sklepi odreditve dela na domu. V primeru dela na domu je potrebno pripravljati poročila o delu na domu.

Sklep stopi v veljavo takoj, uporabljati se začne od 18. 5. 2020 dalje in velja do preklica.

 

7. 5. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 v Sloveniji, ukrepe Vlade RS in na priporočila Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep>>, ki stopi v veljavo takoj in se uporablja od vključno 11. 5. 2020 dalje.

 

1. 5. 2020

Spoštovane študentke,  spoštovani študenti,

na Fakulteti za upravo bodo organizirane oblike dela (predavanja, vaje, seminarji) do zaključka semestra izvedene na daljavo. Izvedba izpitov bo najmanj do 15. maja 2020 potekala na daljavo, v nadaljevanju pa skladno z usmeritvami Univerze v Ljubljani in aktualnimi razmerami v zvezi s koronavirusom COVID-19.

Potrudili se bomo, da boste informacije prejeli pravočasno, zato vas prosimo, da jih redno spremljate.

 

29. 4. 2020

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je sprejel sklep o podaljšanju ukrepov zaradi koronavirusa COVID-19 do vključno 10. maja 2020. Sklep>>

 

23. 4. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov in je pripravila naslednje usmeritve, kako izvajati znanstvenoraziskovalno delo ob upoštevanju navodil vlade in NIJZ, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep>>.

Odpravljeni pa so bili sklepi pod točko 3>> in točko 4>> 27. seje Senata UL.

21. 4. 2020

Enkratni solidarnostni dodatek študentom

Študenti, ne pozabite na oddajo vloge za pridobitev enkratnega dodatka v času epidemije:  https://www.gov.si/zbirke/storitve/enkratni-solidarnostni-dodatek-studentom/

16. 4. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na UL, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, 15. 4. 2020 sprejel naslednji sklep glede študijskega procesa po 3. maju 2020>>.

 

7. 4. 2020

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel nov sklep>>:

Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabi drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.

3. 4. 2020

Študenti, posodobljena navodila za uporabo videokonferenčnega sistema BigBlueButtono so vam na voljo tukaj>>.

1. 4. 2020

Karierni centri UL tudi v času epidemije vedno z vami. (P)ostanite informairani o kariernih priložnostih, naročite se na individualno svetovanje ali …

Veliko delavnic in kariernih dni so morali odpovedati, kar pa ne pomeni, da vam niso več na voljo. Večino naših aktivnosti so tudi oni preselili na splet.

 • Individualna e-svetovanja. (P)ostanite povezani z vašim kariernim svetovalcem. Čas izolacije je lahko tudi priložnost za poglobljen razmislek in pogovor o nadaljevanju študija, raziskovanju kariernih priložnosti, načrtovanju zaposlitve in/ali njeno aktivno iskanje. S svetovalcem se lahko povežete v obliki videa, po elektronski pošti in/ali telefonu. Kontakti so objavljeni tukaj>>.
 • Spletne delavnice in drugi dogodki. Prizadevajo si tudi, da bodo v tem času omogočili predavanja in delavnice na spletu. Objavljeni so na njihvi spletni strani pri Dogodkih>>, kjer jih bodo sproti dopolnjevali, lahko pa se obrnete na karierne svetovalce svoje fakultete/akademij Univerze v Ljubljani.
 • Vabljeni v e-učilnico Kariernih centrov UL, v kateri so objavljeni nekateri že izvedeni webinarji na teme, kako se hitreje in učinkovito učiti, o načinih razmišljanja, grafični predstavitvi podatkov, sodobnem trgu dela, pisanju življenjepisa, upravljanju s časom, kratkih javnih predstavitvah (pitchu) in kako se pogovarjati z nekom, ki razmišlja o samomoru. O dostopu do e-učilnice si lahko več preberete tukaj>>.
 • Spremljajte njihove e-novice. Jih ne prejemate? Naročite se lahko tukaj>>, za vsak primer pa preverite, da morda pošta ni umeščena med promocije ali nezaželno pošto.
 • Ostanite povezani na družbenih omrežjih. Redno objavljajo zanimive informacije o kariernih priložnostih – Facebook in Instagram.
 • Vsi, ki ste vpisani v zadnji letnik študija ali se pripravljate na zaključek študija, ste vabljeni k vpisu v klub alumnov. Klubi alumnov tudi v teh časih ponujajo vrsto ugodnosti, ogled prostih delovnih mest in mentorstvo starejših kolegov. Dodatne informacije so vam na voljo tukaj>>.

 

 

30. 3. 2020

Kaj študentkam in študentom prinaša Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 • Visokošolski zavodi lahko za tekoče študijsko leto sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov.
 • Študenti in študentke višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.
 • Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.

 Več>>

26. 3. 2020

V času, ko se vsi po najboljših močeh trudimo ohranjati delo v teku in univerza, kolikor se le da, skrbi za dobrobit družbe, vas vabimo k ogledu video sporočila rektorja prof. dr. Igorja Papiča. Video>>

18. 3. 2020

Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani se do vključno 13. aprila 2020 oz. do preklica podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani. Sklep rektorja>>

18. 3. 2020

Študenti, na Fakulteti za upravo vam pri izobraževanju na daljavo priporočamo uporabo videokonferenčnega sistema BigBlueButton. Naša Služba za informatiko vam je pripravila navodila za uporabo tega sistema, ki so vam dostopna tukaj>>.

16. 3. 2020

Ker vse pedagoške oblike do nadaljnjega potekajo on-line in so vrata naše fakultete zaprta za študente in zunanje obiskovalce zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, smo dosegljivi na gsm številki 031 333 390.

12. 3. 2020

Obvestilo študentom:

 • 1.       Vsi, ki bi še želeli naročiti študijsko literaturo, vas prosim, da to storite čimprej, da jo boste lahko pravočasno prejeli, saj bo v naslednjih dneh delo v strokovnih službah omejeno le na najnujše.
 •  2.       Vse prošnje, za katere želite, da jih obravnavajo študijske komisije ali Upravni odbor fakultete, pošljete izključno po e-pošti na naslov: referat@fu.uni-lj.si
 •  3.       Pogovorne ure pedagogov so do nadaljnjega odpovedane. Na visokošolske učitelje in sodelavce se obrnete po e-pošti.  
 •  4.      Uradne ure Referata za študijske zadeve so do nadaljnjega preklicane. Vsa morebitna vprašanja naslovite po e-pošti na referat@fu.uni-lj.si

 

11. 3. 2020

Po sklepu rektorja Univerze v Ljubljani se do vključno 23. marca 2020 oz. do preklica sklepa prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in se omeji osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih  ter uporabi druge oblike komunikacije.

Več si prosimo, preberite tukaj>>.

Študente prosimo, da spremljate obvestila v Studisu in na študentskem e-naslovu.

9. 3. 2020

Koordinacijska skupina Fakultete za upravo za zagotavljanje kontinuiranega dela v primeru koronavirusa, se je danes, 9. 3. 2020, na osnovi današnjega obvestila prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani (tukaj>>), odločila, da:

-    se od torka, 10. marca 2020, do preklica spremeni način izvedbe predavanj in vaj za študente 1. letnika Visokošolskega strokovnega študijskega programa Uprava. Ta predavanja in vaje se bodo izvajala le v e-obliki, po obstoječem urniku. Povezave na videokonference bodo odprte v e-učilnicah. 

Služba za informatiko Fakultete za upravo je za študente pripravila navodila, kako dostopati do videokonferenčnega sistem VOX. Navodila so vam dostopna na povezavi tukaj>>; 

-    so vsi fakultetni dogodki do nadaljnjega odpovedani.

Vse študente prosimo, da redno spremljajo naša obvestila preko e-pošte.

 

Študente Upravne informatike pa posebej opozarjamo, da poleg obvestil naše fakultete spremljajo tudi obvestila Fakultete za računalništvo in informatiko glede izvedbe predmetov.

 

6. 3. 2020, zadnjič posodobljeno: 11. 3. 2020

Splošne informacije o novem koronavirusu SARS-CoV-2

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 odstotkih poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom - SARS-CoV-2

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

k2.png

k3.pngNavodila: izvajanje študijskega procesa in aktivnosti na UL

Zaradi trenutne epidemiološke situacije je Univerza v Ljubljani sprejela splošne omejitve in prilagoditve pri izvajanju študijskega procesa in aktivnosti. To so:
- za vsaj 14 dni se ukinejo vsa predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere več kot 100 ljudi
- odsvetujejo se obiski in potovanja tako študentov kot zaposlenih na ogrožena območja iz seznama NIJZ1
- odsvetujejo se vsi obiski iz tujine iz ogroženih območij iz seznama NIJZ1
- za vsaj 14 se ukinejo vse javne prireditve, srečanja, kongresi, akademije, podelitve diplom, športna vzgoja in drugi javni dogodki


1
Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ:https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#definicija-primera ; tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

Ustrezni dodatni ukrepi bodo sprejeti, če bo to zahtevala epidemiološka situacija in bodo to priporočile državne institucije (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Vlada Republike Slovenije).

Klicni center za informacije o novem koronavirusu: tel. št. 080 1404

Kljub temu pa je treba upoštevati nekatera splošna navodila:

Navodila:  zaposleni

Kako ukrepa zaposleni, če zboli z znaki in s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če zaposleni zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje ali slabo počutje, zaradi katerega ste npr. vzeli zdravilo proti vročini itd.) in se je vrnil iz območij v zadnjih 14 dnevih, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena ali verjetna (test še nejasen) okužba z novim koronavirusom1, naj ostane doma oziroma se umakne v ločen prostor in drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov). Po telefonu naj se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

1 Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ:https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#definicija-primera ; tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora zaposleni obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral.

Kako ukrepa zaposleni, če se vrača iz tujine in je zdrav?

Če se zaposleni vrača iz območij v zadnjih 14 dnevih, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih1 in ne kaže znakov bolezni in ni bil v tesnem stiku1 bolnikom s covid-19, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv. Priporočeno je, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja. V primeru kakršnih koli sprememb zdravstvenega stanja pa naj se o teh nemudoma posvetujejo z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa).

1 Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ:https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#definicija-primera ; tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.


Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so pri zgoraj opisanih okoliščinah izjeme osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Za te osebe se priporoča samoizolacija in veljajo sledeča navodila:

 • naslednjih 14 dni ne izvajate kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,
 • o tem obvestite svojega nadrejenega in kadrovsko službo, ki bo vašo odsotnost ustrezno evidentirala,
 • če se vam v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje) o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite  zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite tudi z delovnega okolja na fakulteti,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete tudi k izvajanju kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju,
 • poleg teh navodil za vključevanje v delo v kliničnem okolju upoštevajte tudi vsa navodila posamezne inštitucije, kjer se vključujete v njihov proces dela.

 

Navodila: študenti UL

Kako ukrepa študent, če zboli s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če študent zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje ali slabo počutje, zaradi katerega ste npr. vzeli zdravilo proti vročini itd.) in se je vrnil iz območij v zadnjih 14 dnevih, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena ali verjetna (test še nejasen) okužba z novim koronavirusom1, naj ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prostor ter drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov).


Študent naj se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca predmeta, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

1 Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ:https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#definicija-primera ; tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

Kako ukrepa študent (velja tudi za Erasmus+ študente), če se vrača iz tujine in je zdrav?

Če se študent (velja tudi za Erasmus+) vrača iz območij v zadnjih 14 dnevih, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih1 in ne kaže znakov bolezni in ni bil v tesnem stiku bolnikom1 s covid-19, in je zdrav, posebni ukrepi niso potrebni in se lahko vključite v študijski proces.

1Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ (Navodila za strokovno javnost  - Zdravstveni delavci - Definicija primera); tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da se za vse študente do nadaljnjega ne izvajajo oblike pouka kot so klinične vaje in kjer študenti prihajajo v neposreden stik z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov itd.). Nadalje se za vse študente priporoča samoizolacija, v primeru če so bili v zadnjih 14 dneh1 , kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, bili v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bili okužene s koronavirusom, in sledeča navodila in omejitve:

 • naslednjih 14 dni se ne udeležujte organiziranih oblik pouka kot klinične vaje in ostale aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,
 • o svoji situaciji obvestite nosilca predmeta in Referat za študijske zadeve UL FU (referat@fu.uni-lj.si za dodiplomske študente oz. podiplomski@fu.uni-lj.si za podiplomske študente), ki bodo vašo odsotnost ustrezno evidentirali, Erasmus+ študenti obvestijo Mednarodno pisarno UL FU
 • nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko normalno vključite v študijski proces brez omejitev,
 • če se vam v tem času pojavijo simptomi in znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom, o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite  zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik študenta v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite iz okolja na fakulteti in se držite vseh preventivnih ukrepov,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih.

Študente in zaposlene pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koranavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izdajo učnih bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

Kje dobim še več informacij?

 • Spremljajte spletne strani in družbena omrežja UL in UL FU