1. Kongres slovenskih občin tudi s predstavniki naše fakultete

1. Kongres slovenskih občin tudi s predstavniki naše fakultete

18. maj, 2017

16. in 17. maja 2017 je v Podčetrtku potekal 1. Kongres slovenskih občin. Kot referenta in udeleženca okroglih miz sta na njem sodelovala tudi izr. prof. dr. Primož Pevcin in doc. dr. Iztok Rakar.

Dr. Pevcin je predstavil prispevek z naslovom »Ekonomski vidiki organizacije in izvajanja javnih služb na lokalni ravni« in sodeloval na okrogli mizi z naslovom »IZZIVI UČINKOVITEGA UPRAVLJANJA OBČINSKIH FINANC«, dr. Rakar pa je predstavil prispevek z naslovom »Pravno varstvo občin« in sodeloval na okrogli mizi z naslovom »LOKALNA SAMOUPRAVA KOT OBLAST ALI LE PODALJŠANA ROKA DRŽAVE?«.

Posveta se je udeležilo preko 150 udeležencev. Več o konferenci najdete na http://www.kongres-obcin.si/