Nagovor predsednika

Nagovor predsednika

Cenjeni diplomanti in diplomantke, člani Kluba diplomantov Fakultete za upravo!
Klub diplomantov Fakultete za upravo je bil ustanovljen leta 2007, ob praznovanju hvale vredne 50. letnice fakultete. Klub trenutno šteje 2290 članov in članic, ki prihajajo iz vse Slovenije in so zaposleni bodisi v javnem bodisi v zasebnem sektorju.

Študentska leta so najlepša leta, tega se zavedamo tudi v klubu diplomantov, zato želimo s svojim delovanjem diplomantom omogočiti, da ponovno  začutijo pridih študentskih let. V ta namen se bomo v klubu trudili, da bomo pripravili kar se le da največ dogodkov, ki bodo člane kluba povezale z bivšimi sošolci in profesorji. Dogodki bodo imeli dodano vrednost tako za fakulteto, ki bo pridobila nova znanja iz prakse,  kot tudi za diplomante, ki bodo obudili spomine na študijske dni.

Cilj kluba diplomantov pa je, da bi se na teh srečanjih ustvarila skupina ljudi, ki bo sodelovala tako na projektih na in izven fakultete. V interesu vseh je izboljšati sliko upravne stroke, ki se je v času ekonomske krize zelo popačila.

Klub diplomantov bo v ta namen v prihodnje za svoje delovanje in promocijo uporabljal tudi socialna omrežja, preko katerih želimo svojo bazo obiskovalcev na dogodkih še povečati. Uradni profili  Fakultete za upravo na socialnih omrežjih  pa bodo služili kot orodje za objavo slik in dogodkov, ki bodo organizirani pod okriljem kluba v sodelovanju s Fakulteto za upravo.

V okviru kluba diplomantov smo si kot primarni cilj zastavili povečati udeležbo in participacijo diplomantov v okviru Fakultete za upravo. Preko srečanj želimo povečati zanimanje za upravno znanost in če je le mogoče spodbuditi tudi razmišljanja v smeri tega, kako naj bo Fakulteta za upravo in njeni diplomanti še uspešnejši in konkurenčnejši na trgu delovne sile. Kot glavnega sogovornika pa v tem vidimo predvsem vas, diplomante, ki imate izkušnje s trga delovne sile in zato lahko iz osebnih izkušenj poveste v čem smo diplomanti Fakultete za upravo dobri  in kje je še prostor za izboljšave.

Od diplome do uspeha,
Matej Kirn
Predsednik Kluba diplomantov Fakultete za upravo!