Nagovor predsednice

"Klub alumnov združuje in povezuje vse generacije diplomantov Fakultete za upravo, in sicer poslovno, strokovno in osebno. Obenem nudi vzpodbudno okolje za ohranjanje znanja ter vzdržuje povezanost med diplomanti, profesorji, sodelavci in partnerji fakultete ter promovira upravno stroko in dosežke svojih članov.
 
Ohranjanje stikov po zaključku študija predstavlja možnost pridobitve mnogih informacij, izmenjavo bogatih izkušenj ter mreženja med diplomanti."

mag. Gordana Mikunovič, predsednica Kluba Alumnov FU