692 Employment and Social Law

692 Employment and Social Law

 • Study programme and level: University degree programme Public sector governance 1st Cycle
 • 3rd year
 • 6 ECTS
 • Course type: Elective
 • Lectures: 20
 • Other forms of study: 70
 • Individual work: 90
 • Lecturer: Valentina Franca, PhD

 

1. Objectives and competences

 • To provide students with knowledge about the characteristics of the different types of the social relations in relation to the work and social issues. The ability to use the rules which regulate these relations.
 • To provide students with knowledge about the regulations which have the key role when deciding about labour and social rights.
 • To provide students the ability to differentiate among the different kinds of the legal regulations, which regulate the employment and social relations.
 • To teach students how to use the fundamental legal principles which have the key role in the different legal subsystems.

Competences:

 • Ability to implement the historic and cultural basic stones of the law in order to the correct understanding and use of legal regulations in the area of the employment and social relations.
 • Ability to use elementary legal institutes and ability to use them secondarily and as subsidiary tools in the area of the labour and social relations. 
 • The ability for the control over the implementation and use of the legal regulations on the micro level in works units. The ability to use the sanctions in works units in case of the violation of the legal regulations.
 • The ability of valuation of the quality of regulations. The ability for critical analyses of the single parts of the legal system as well as for the forming incentives for the changes in this area.

2. Content

 • The historical and cultural bases of the employment and social law.
 • The origins and the development of the employment law and social law. The constitutional and international bases of the employment and social law with an accent to the European law.
 • Interdisciplinary aspects of employment and social relations and the linkage of the employment and social law to human resource management and industrial relations.
 • The legal regulation of the individual employment relations: conclusion and termination of the employment contract, payment, working time and other rights and obligations of the employee and employer.
 • The legal regulation of the collective labour relations: the trade union freedom, employee participation and the strike.
 • The legal regulation of the social security and the social security systems in the world.
 • The legal regulation of the labour market.
 • The legal regulation of the pension and disability insurance, the health insurance, the family protection and family benefits.
 • The legal regulation of the social protection.

3. Readings

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Bubnov Škoberne, Strban G. 2010, Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba.
 • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah.

4. Intended learning outcomes

Knowledge and understanding:
The students gain basic knowledge about the wide area of the employment and labour law regulations as well as social security. They are capable to perform professional activities in the area of law in the field of the individual labour relations and collective labour relations, social insurances and social protection. They understand the regulations of different levels and they gain the knowledge how to use the legal principles in interpretation of the regulations.

5. Learning and teaching methods

 • Lecture,
 • Case study
 • E-learning

6. Assessment

 • Written or oral exams which has to be positive (at least 50 %) (60 %).
 • Written tasks (longer and shorter) and active participation (40 %).