636 Employment and Social Law

636 Employment and Social Law

 • Study programme and level: Professional degree programme Administration 1st Cycle
 • 3th year
 • 6 ECTS
 • Course type: Core
 • Study field: Public Administration Module
 • Lectures: 45
 • Tutorial: 30
 • Other forms of study: 15
 • Individual work: 90
 • Lecturer: Valentina Franca, PhD

 

1. Objectives and competences

 • To provide students with knowledge about the identification of characteristics of the different types of the social relations in relation to the work and social issues. The ability to use the rules which regulate these relations.
 • To provide students with knowledge about the regulations which have the key role when deciding about labour and social rights.
 • To provide students the ability to differentiate among the different kinds of the legal regulations, which regulate the employment and social relations.
 • To teach students how to use the fundamental legal principles which have the key role in the different legal subsystems.

Specific competences:

 • Ability to implement the historic and cultural basic stones of the law in order to the correct understanding and use of legal regulations in the area of the employment and social relations.
 • Ability to use elementary legal institutes and ability to use them secondarily and as subsidiary tools in the area of the labour and social relations. 
 • The ability for the control over the implementation and use of the legal regulations on the micro level in works units. The ability to use the sanctions in works units in case of the violation of the legal regulations.
 • The ability of students to evaluate the quality of the regulations form the point of view of the social development. The ability for critical analyses of the single parts of the legal system as well as for  forming incentives for the changes in this area.

2. Content

 • The historical and cultural bases of the employment and social law, its dimensions and the relation of this legal subsystem to other legal subsystems.
 • Interdisciplinary aspects of employment and social relations and the linkage of the employment and social law to human resource management and industrial relations.
 • The legal regulation of the individual employment relations: conclusion and termination of the employment contract, payment, working time and other rights and obligations of the employee and employer.
 • The legal regulation of the collective employment relations: the trade union freedom, employee participation, prevention and resolution of the labour conflicts.
 • The main characteristics of the legal position of civil servants.
 • The legal regulation of the system of the system of social security, the constitutional and international legal bases.
 • The legal regulation of the employment, labour market and the insurances against the unemployment.
 • The legal regulation of the pension assurance.
 • The legal regulation of the position of the disabled and handicapped persons.
 • The legal regulation of the health insurance, health care, family protection and family benefits.
 • The legal regulation of the social protection.

3. Readings

 • Veljavna zakonodaja: Ustava, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o kolektivnih pogodbah, Zakon o stavki, Zakon o reprezentativnosti sindikatov, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju; ZUTD, ZPIZ, ZZVZZ, ZSVDP.
 • Kresal Šoltes, K. in drugi. 2014 Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja: najpogostejša vprašanja in odgovor. Ljubljana: Inštitut za delo.
 • Franca, Valentina. 2009. Sodelovanje zaposlenih pri poslovnem odločanju: pravni in kadrovski vidiki s primeri iz sodne in podjetniške prakse. Ljubljana: Planet GV
 • Bubnov Škoberne, Strban G. 2010, Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV Založba.
 • Sodna praksa in druga študijska gradiva, posredovana v e-učilnici in pri vajah.

4. Intended learning outcomes

The students gain basic knowledge about the wide area of the employment and labour law regulations as well as social security. They are capable to perform professional activities in the area of law in the field of the individual labour relations and collective labour relations, social insurances and social protection. They understand the regulations of different levels and they get the knowledge how to use the legal principles in interpretation of the regulations.

5. Learning and teaching methods

 • Lessons
 • Exercises
 • Case study
 • E-learning

6. Assessment

 • written or oral exam, which has to be positive (at least 50 %) (60%)
 • written tasks (longer and shorter) and active participation (40%)