Zagovor doktorske disertacije: Tatjana Kozjek

Zagovor doktorske disertacije: Tatjana Kozjek

13. maj, 2013

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije mag. Tatjane Kozjek, z naslovom " Fleksibilnost dela v upravnih dejavnostih ".

Zagovor bo potekal v petek, 24. 5. 2013, ob 9.30, v predavalnici P19 Fakultete za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana. Senat fakultete je imenoval Komisijo za zagovor v naslednji sestavi:

  • Predsednica prof. dr. Stanka Setnikar Cankar, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
  • Glavni poročevalec (mentor) prof. dr. Marko Ferjan, UMB, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva c. 55a, 4000 Kranj,
  • Član doc. dr. Janez Stare, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
  • Član prof. dr. Zvone Vodovnik, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
  • Član izr. prof. dr. Aleksander Aristovnik, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.