Zagovor doktorske disertacije: Tomaž Lavrič

Zagovor doktorske disertacije: Tomaž Lavrič

16. maj, 2013

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije mag. TOMAŽA LAVRIČA, z naslovom " Kolizija pravice do zaupnosti in pravice do javnosti informacij in podatkov ".

Zagovor bo v ponedeljek, 27. 5., ob 13.30, v predavalnici P19 Fakultete za upravo. Senat fakultete je imenoval Komisijo za zagovor v naslednji sestavi:

  • Predsednica prof. dr. Stanka Setnikar Cankar, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
  • Glavna poročevalka (mentorica) izr. prof. dr. Alenka Kuhelj, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
  • Član izr. prof. dr. Rudi Kocjančič, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
  • Član doc. dr. Jože Benčina, UL FU, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
  • Član prof. dr. Cene Bavec, UP, Fakulteta za management.