Zagovor disertacije: mag. Dalibor Stanimirovič

Zagovor disertacije: mag. Dalibor Stanimirovič

02. junij, 2014

Obveščamo vas, da bo v petek, 6. 6. 2014 ob 14.00 uri v P19 potekal javni zagovor doktorske disertacije mag. Daliborja Stanimirovića, z naslovom Evalvacija informacijskih sistemov in modelov poslovno-informacijske arhitekture v zdravstvu.

Zagovor bo potekal pred Komisijo za zagovor, ki je bila potrjena na seji Senata FU dne 21.5.2014, v sestavi: 
1. predsednik: dekan doc. dr. Janez Stare, UL, Fakulteta za upravo, 2. glavni poročevalec (mentor) prof. dr. Mirko Vintar, UL, Fakulteta za upravo,
3. član prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen, UL, Medicinska fakulteta,
4. član izr. prof. dr. Ljupčo Todorovski, UL, Fakulteta za upravo,
5. član izr. prof. dr. Maja Klun, UL, Fakulteta za upravo.