XXVI. Dnevi slovenske uprave

XXVI. Dnevi slovenske uprave

07. junij, 2019

Vabimo vas, da si rezervirate čas za letošnje Dneve slovenske uprave, ki bodo 26. in 27. 9. 2019. Prvi dan bo namenjen vabljenim udeležencem, drugi dan pa širši strokovni javnosti.

Nosilna tema letošnjega srečanja je "Od boljših predpisov k njihovemu učinkovitejšemu izvrševanju". Pred velikopoteznimi reformami so potrebne institucije, ki znajo identificirati prave probleme in jih reševati na pravilen način. Institucije javne uprave so ključni dejavnik tako pri oblikovanju kot pri izvrševanju politik. Javni sektor je del rešitve, ki ob naravnih danostih države skrbi za razvoj slednje.

Več o dogodku, prijavi in programu konference>>