XXII. Dnevni slovenske uprave

XXII. Dnevni slovenske uprave

11. maj, 2015

Fakulteta za upravo organizira tradicionalno strokovno konferenco Dnevi slovenske uprave. Nosilna tema letošnjega srečanja je: Slovenski javni sektor na razpotju strateških sprememb.

Na letošnjem srečanju so predvidene sekcije oz. okrogle mize, ki bodo obravnavale posamezna vprašanja, povezana z ekonomskimi, organizacijskimi, upravnimi, pravnimi in informacijskimi vidiki delovanja slovenske javne uprave v povezavi s skorajšnjo sprejeto Strategijo razvoja javne uprave 2020. 

Vabljeni k sodelovanju >>