XXI. Dnevi slovenske uprave

XXI. Dnevi slovenske uprave

30. junij, 2014

Tradicionalna letna konferenca Dnevi slovenske uprave bo 25. in 26. septembra 2014 na Fakulteti za upravo v Ljubljani.

Na letošnjem srečanju so predvidene sekcije, ki bodo obravnavale posamezna vprašanja, povezana z ekonomskimi, organizacijskimi, upravnimi, pravnimi in informacijskimi vidiki delovanja slovenskega javnega sektorja v povezavi z začetkom tekočega finančnega okvira EU kot tudi v povezavi z desetletnico članstva Slovenije (in njenega javnega sektorja) v Evropski uniji.

Osredotočili bi se na pretekle izkušnje in zamujene priložnosti ter se ozrli naprej, proti letu 2020, in diskutirali o ključnih izzivih, s katerimi se bo javni sektor soočal v tem obdobju. Posebno pozornosti pa bi namenili problematiki črpanja evropskih kohezijskih (in drugih) sredstev in vlogi javnega sektorja pri tem.

Konference se tradicionalno udeležuje preko 50 aktivno sodelujočih referentov ter približno 150 drugih udeležencev iz javne uprave in gospodarstva.

  • Več >>