Vaja evakuacije iz prostorov Fakultete za upravo

Vaja evakuacije iz prostorov Fakultete za upravo

25. oktober, 2013

​V stavbi Fakultete za upravo bomo v četrtek, 14. novembra 2013, ob 11. uri izvedli praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta. Vaja evakuacije bo trajala približno 20 minut.

Ob določeni uri bo sprožena alarmna sirena, ki bo obvestila o začetku vaje evakuacije. Nato moramo vsi umirjeno in previdno zapustiti prostore fakultete in se umakniti iz objekta po označenih smereh evakuacije proti evakuacijskim izhodom na evakuacijsko zbirališče v parku, ki je označen na spodnji sliki.

zbiralisce.jpg

Odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (ga. Janja Juršič, g. Janko Drča, g. Andrej Akoth in g. Sebastian Pavčič) bodo spremljale potek evakuacije ter usmerjale zaposlene, obiskovalce in študente k evakuacijskim izhodom in skupaj z njimi zapustile objekt.

Pedagoški delavci bodo usmerjali študente oziroma slušatelje k evakuacijskim izhodom ter skupaj z njimi zapustili objekt, zato prosimo da dosledno upoštevate njihova navodila.

Ko bodo vsi prisotni zbrani na evakuacijskem zbirališču, bodo odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije preverile številčno stanje oseb. Vsi udeleženci vaje evakuacije se boste vpisali v evidenčni list. Prosimo, da sodelujete s podpisom v evidenčne liste, ki so po zakonodaji obvezni.

Ko se ugotovi številčno stanje oseb, se bo skupaj s pooblaščeno osebo za požarno varnost na kratko pokomentiralo o poteku vaje. Po zaključku vaje evakuacije se vrnete v prostore in nadaljujete s prekinjenimi aktivnostmi.